Để tiện và an tâm nhất quý khách nên chọn hình thức thanh toán tại nhà, sau khi nhận hàng. Quý khách nào muốn thanh toán qua chuyển khoản, vui lòng chuyển tiền đến tài khoản của chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Tên TK: TA THI LICH

Số TK: 0491000412846

Chi nhánh VCB Ba Đình

Tên TK: TA THI LICH

Số TK: 19026089623014

Chi nhánh TCB Ba Đình